Hjemmeside om Margrethe Kristensen

Dette er en hjemmeside der primært omhandler mit arbejdsfelt og uddannelser.

Jeg er uddannet geolog og har efterfølgende taget en master i teknologiledelse, geoinformatik (MTM). Jeg har især arbejdet med Geografiske Informationssystemer (2D og 3D), datahåndtering og projektledelse.

Jeg arbejder hos Fibia og har tidligere arbejdet hos Naturstyrelsen, GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), Ribe Amt og Nordjyllands Amt.