Hjemmeside om Margrethe Kristensen

Dette er en hjemmeside der primært omhandler mit arbejdsfelt og uddannelser.

Jeg er uddannet geolog og har efterfølgende taget en master i teknologiledelse, geoinformatik (MTM). 

Jeg arbejder hos Naturstyrelsen og har tidligere arbejdet hos GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), Ribe Amt og Nordjyllands Amt.